Защо не се говори за пари преди изборите? - Защо не се говори за пари преди изборите? 2 стр.Привлекателна София

Засега София е единственият град, за който не много задълбочено бюджетът е тематизиран в сегашната кметска кампания. По-малките градове естествено не стигат до равнище на общ дебат.

"Който управлява София, вероятно ще управлява България" е достоверна оценка на нейната независимост, място в икономиката и състояние на публичните й финанси.

Независимостта е видима от статистиката на общинските приходи и разходи.

От малките общини по-добре от София са или общините, които са центрове на курорти (Банско, Балчик, Несебър и Созопол и пр.), при които собствените приходи са между 60 и 70% от общите приходи, или общините, където е съсредоточена добивна промишлености - съотношението е от над 80 до около 70%. Като в Челопеч и Девня.

Сред големите София води с 61% собствени спрямо общите приходи за 2019 г. и тук покритието на разходите за местни дейности с тези приходи е 123%, за м.г. - 141%. "Авансовото" финансиране на местни дейности е възможно със заеми. София и в това отношение стои добре.

Няма точни изчисления на НСИ за БВП по области за последните две години, но според статистиката на БВП на човек от население излиза, че:

– Софийският БВП е стабилно над два пъти по-висок от следващата (засега) по икономически потенциал община – Пловдив, и това съотношение е относително постоянно за последните десет години;

– Приносът на София в БВП на страната е между 37 (ако се смята, че в София работят само регистрираните софиянци) и 42% (ако се смятат пътуващите всеки ден);

– Ако се отчетат и нерегистрираните софиянци и страничните ефекти, София най-вероятно допринася за повече от 50 от БВП на страната. Градът е естествен център на стопанска гравитация.

И дълговете на София наистина са 52% от общите дългове на общините и от този факт се прави очевидния извод, че тя "е рекордьор по натрупани дългове". Важното обаче е, че този дял съответства на мястото на София в икономиката на страната, че обслужването на този дълг през 2019 г. е около 5% от собствените приходи (при фискален стандарт 15%), че София е единственият град с кредитен рейтинг като този на България (лихвите са фиксирани и исторически много ниски) и че гаранциите с общинско имущество са нула.

Накъсо: София е атрактивна, защото рисковете от управлението й са относително малко, а политическите ползи са видими за всички.

За какво не се говори

Макар и за инвестиционни проекти, дълговете на повече от половината общини не са толкова добре управлявани. Има известно подобрение, но то е обективно бавно, поради отсъстваща фискална, под контрола на местните, връзка между общинската и националната икономика.

Изброените факти не са нови. Статистиките и наблюденията на министерството на финансите, НСИ, ИПИ и ПДИ показват достатъчно добре тенденциите, практическите възможности и потенциала за изменения в положителна посока. Това важи и за ефектите от фискалната децентрализация, и за състоянието на прозрачността, за която е изготвен много качествен граждански одит.

За съревнованието в страната тези теми и статистика "не са интересни", защото показват пътя на премахване на зависимостта, за която стана дума по-горе. Състоянието на прозрачността показва по какъв начин може да се подобри отчетността в управлението на общинските финанси. Корупцията не е самостоятелен феномен. Но заедно с чудесата, изказани според максимата "никой не може да ти даде онова, което аз мога да обещая", тези теми са начин за промяна на завареното положение.

Лайвнюз