Румен Гечев: Бюджет 2020 не е обвързан с икономическото развитие

Бюджет 2020 не е обвързан с икономическото развитие на страната, за разлика от бюджетните политики на другите страни-членки на ЕС, в това число и на Румъния. Това коментира депутатът от БСП Румен Гечев при гостуването си в Нова.

Спoред него първият проблем на Бюджет 2020 е, че българското правителство предлага политика, която е обратна на политиката на другите европейски държави на поддържане на бюджетните приходи около 45-47% от БВП.

Това значи, че почти половината от БВП минава през бюджета, през процесите на разпределение и преразпределение, а има и европейски страни, които прехвърлят 50%. Българското правителство е заложило през следващите години този дял да слезе до около 35%. Това ще означава, че в бюджета ще влизат около 12 млрд. лв. по-малко от европейския стандарт, каза Румен Гечев.

Вторият проблем , който депутатът от БСП вижда е, че българският бюджет не е обвързан с икономическото развитие.

Не виждаме фонд за публично-частно партньорство, за разлика от другите страни. Например Румъния е заложила динамика 16-17% ръст на инвестициите, докато в България тя е 3%. Делът на инвестициите в Румъния от БВП, стимулирани от бюджета, е в пъти по-голям от този в България. Ние сме на последно място в Европейския съюз. Този бюджет ни гарантира стабилно изоставане, заяви Гечев.

Той каза още, че БСП ще подкрепи отделни стъпки на правителството като повишението на заплатите на учителите на второ четене, но това не е достатъчно.

Лайвнюз