Европредседателство за 235 хиляди лева на ден

20 милиона лева е струвала основната сграда на НДК, построена през периода 1976-1980 година. Това показват данните от онова време. Разположена на 123 хил. кв.м площ, разгъната на 8 етажа и 3 подземни нива, сградата е трябвало да бъде построена за 12 г., но е завършена ударно за по-малко от 4 години, пише Дир.бг.

37 години след това правим основен ремонт. Причината - Европредседателството на страната ни, което ще продължи 6 месеца от януари до юни 2018 година. Цената на този ремонт е 42 361 987 лева без ДДС. Това означава, че на ден за шестте месеца сметката за ремонта е 235 хиляди лева.

Сумата излиза при проследяване на обществените поръчки, тръгнали през март 2016 година и приключили през декември 2017 година. Най-много пари няколкото генерални директори и министерски персони за периода са дали за две обществени поръчки с една и съща дейност.

Става дума за "Проектиране, ремонт и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Европредседателството". Първата обществена поръчка е от 14 април 2016 година и е на стойност 12.8 милиона лева без ДДС. През юли същата година е обявена втора обществена поръчка с почти същия предмет, но на стойност 13 999 000 лева без ДДС.

Конферентната техника с цялостно решение за сградата излиза 3.1 милиона лева без ДДС. Текущи строително-ремонтни работи в и около НДК са разпределени в две обществени поръчки на обща стойност 1.4 милиона лева. Има и още две обществени поръчки - за независим строителен надзор, както и за ново осветление в залите.

Сигурността - нова система, камери, сигнализация и други в тази връзка, излиза близо 10 милиона лева без ДДС.

Веселата част на Европредседателството ни е осигурена с 400 000 лева без ДДС. Половината са за напитки - алкохолни, подкрепителни, безалкохолни. Другата половина - за кетъринг.

В регистъра на Агенцията за обществени поръчки откриваме само двама от изпълнителите, спечелили търговете. Останалите са в договорите, а информация от тях не се открива.

Като гледа човек официалните документи, трудно е да си отговори на въпроса - какви и защо бяха тези скандали около Боршош, смяната на принципала на НДК и привързването му накрая към Министерството на културата.

Откриваме само една прекратена частично обществена поръчка - тази за подготовка на юридически документи за търгове по Закона за обществените поръчки.

Много или малко са 42 милиона лева без ДДС за шестте месеца Европредседателство? Трудно е да се каже.

Ако оборудването и ремонтът са правени единствено и само за адаптиране към нуждите на тези 6 месеца, със сигурност не си струва. Въпросът сега е как новите придобивки в сградата, един от символите на София и България, ще се използват след юни 2018 година. И дали няма да бъдат нещо като музей на едно Европредседателство. Поне до следващото.

Лайфнюз