Аномалии в цените на тока на Българската независима енергийна борса

Нелогични, притеснителни и може би опасни аномалии се наблюдават в цените на тока, които излъчва Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през последните 10 дни, алармираха енергийни експерти. Разликите в цените в отделни часове надхвърлят 250%, а котировките ден за ден се колебаят понякога в рамките на до 100 процента, предаде БГНЕС.

Обяснението на експертите е само едно: „При сходни параметри в търсенето и състава на производствените мощности, може да се получат от драстично променени параметри на предлаганата енергия (различни количествени стъпки и ценови нива), която се осигурява от дружествата на доминиращия участник на пазара Българския енергиен холдинг (БЕХ).

Подобна проява от страна на доминиращ участник граничи с манипулиране на пазара и може да доведе до финансови сътресения и до загуба на доверие, респективно – до намаляване на ликвидността и референтността на БНЕБ.“

Подозренията за подобно грубо вмешателство са напълно основателни, коментират хора от борсата. Предпоставки за манипулации има още при създаването на „борсата“, която е някаква причудлива „гара разпределителна“, но не и истинска такава.

Става дума за „гениалното“ решение да се създаде държавна борса. В условията на пазарна икономика обаче не може държавата да притежава подобна структура или да участва в нея. Това стана въпреки безупречната логика да се възложи на действащите стокови борси у нас да търгуват електричество. Държавна борса няма никъде по света.

Въпреки пожелателните думи от устава на борсата и оптимизма при създаването й, машинациите на „пода“ са почти всекидневен факт. Подобна волатилност създава предпоставка за ново рязко покачване на цените за бизнеса в България, каквото наблюдавахме през зимата на 2017 г., което неминуемо ще се отрази върху на цените на всички стоки от първа необходимост.

Лайвнюз