Сигнал за злоупотреба с договора за тол-системата

Антикорупционният фонд сигнализира Агенцията за държавна финансова инспекция за предполагаеми нередности в договора за тол-системата. Съмненията им за нередности са свързани с допълнителното споразумение, подписано на 28 септември 2018, писа Офнюз.

"Изменения в договора за тол-система и електронна винетка предвиждат отпадане на редица съществени дейности от проекта на обща стойност от близо 180 млн. лева, но без промяна на стойността за данъкоплатците", разясняват от фондация "Антикорупционен фонд".

От договора отпадат съществени дейности, като:

- изграждане на оптични връзки до най-натоварените гранични контролно-пропускателни пунктове;

- изграждане на 7 вместо първоначално предвидените 30 мобилни глобяващи офиси;

- дооборудване на 195 броя портални рамки вместо първоначално предвидените 320.

"Следва да се отбележи, че според медийни публикации, изброените по-горе отпадащи дейности са сред скъпите за изпълнителя − австрийският консорциум "Капш трафик солюшънс". Въпреки тяхното отпадане стойността на договора остава непроменена, а именно близо 180 милиона лева", допълват от АКФ.

АПИ обосновава отпадането на изискването за изграждане на оптични връзки с писмо от Държавна агенция „Електронно управление“, в което се твърди, че съществуващата вече комуникационна инфраструктура е напълно достатъчна и няма необходимост от изграждане на оптична мрежа. На запитване от АКФ обаче от ДАЕУ отговарят, че подобни твърдения не се съдържат в кореспонденцията с АПИ.

Липсата на промяна в цената АПИ обосновава и с доклади на независими оценители, които обаче не са публикувани на интернет страницата на агенцията.

Екипът на АКФ е поискал докладите по реда на Закона за достъп до обществена информация и очаква отговор от компетентните институции.

"Налице са и съмнения дали договорът за милиони е изменен в съответствие със законовия ред - пишат от АКФ. Анексът към договора е сключен на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки. Според тази разпоредба договорите за обществени поръчки могат да се изменят само при едновременното наличие на две предпоставки:

1) измененията се дължат на обстоятелства, които са били непредвидими от възложителя при полагане на дължимата грижа;

2) измененията не водят до промяна на предмета на договора."

Лайвнюз