Държавните фирми ще дават половината печалба в бюджета

Министерският съвет прие разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2018 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала, съобщи пресцентърът на Министерския съвет.

Процентът на отчисленията от печалбата е 50 на сто, а за "Българска банка за развитие" АД - 80 на сто, което е в съответствие със Закона за държавния бюджет за 2019 г.

Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 7 юни 2019 г., а за дружествата, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за счетоводството, е 15 юли 2019 г.

От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, "Държавна консолидационна компания" ЕАД, както и дружествата от отрасъл "Водоснабдяване и канализация".

Лайвнюз