Промишленото производство у нас с най-слаб ръст от четири месеца

Промишленото производство отбелязва календарно изгладен ръст от 2,4% на годишна основа през април, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес, отбеляза Инвестор.

Това представлява най-слабото увеличение на индустриалната активност от декември 2018 г. насам.

На месечна основа се наблюдава спад от 1,9% спрямо предходния месец март 2019 г.

На годишна база ръст на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 4,3%, а спад - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,0%, и в добивната промишленост - с 2,0%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 23,5%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 18,2%, производството на електрически съоръжения - със 17,1%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 13,8%.

Най-голямо намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 14,7%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 10,8%, производството на мебели - с 10,2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7,7%.

През април 2019 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 3,6%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,3%, и в преработващата промишленост - с 1,8%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 8,8%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7,8%, производството на мебели - със 7,0%, производството на химични продукти - с 6,5%.

По-съществено увеличение е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - с 18,2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8,7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 4,0%.

Лайвнюз