Оборотът на БФБ удари ново дъно в петък

С началото на месец юли по-осезаемо се усети липсата на инвеститори на Българска фондова борса, след като оборотът в петък достигна ново дъно – 67,2 хил. лв. след сключени 97 сделки с 31 емисии, отбеляза Инвестор.

Водещият бенчмарк SOFIX се понижи с 0,27% в последната сесия за седмицата до 580,70 пункта. Показателят записа само една положителна сесия в изминалите пет дни, което му донесе загуба от 1,21%.

По-широкият показател BGBX40 днес отписа 0,35% от стойността си до 115,46 пункта. Равнопретегленият BGTR30 се придвижи на червена територия с 0,28% до 511,25 пункта.

Секторният измерител BGREIT беше единственият индекс, който приключи на плюс с 0,18% до 126,83 пункта.

Най-голям оборот в петък беше прехвърлен по позицията на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ – 10,69 хил. лв. В други четири сделки минаха книжа на ТБ „Централна кооперативна банка“ за 10,48 хил. лв.

За цялата седмица оборотът на регулиран пазар възлезе на 3,438 млн. лв.

От състава на SOFIX само четири дружества повишиха стойността на книжата си на седмична база, докато други девет останаха в червената зона.

Най-печелившата компания в първата седмица на юли е „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, чиито акции поскъпнаха с 2,88%. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ и „Индустриален Холдинг България“ отчетоха ръст в цената на книжата си съответно с 1,08% и 1%.

Най-много от стойността на акциите си през седмицата е загубил „Холдинг Варна“ АД – 5,83%. Книжата на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД поевтиняха с 3,55%, а на „Химимпорт“ АД – с 2,3%. Понижение се наблюдава и в цената на акциите на „Еврохолд България“ АД – с 1,92%.

В края на юни три дъщерни дружества на „Еврохолд България“ получиха негативна перспектива RWN („под наблюдение с негативна перспектива“) за дългосрочния рейтинг (IDR) и рейтинга за финансова стабилност на застрахователното лице (IFS) от рейтинговата агенция Fitch.

Лайвнюз