Рецесията застига и България?

През юни производствените цени в България се понижиха рязко за пръв път от пет месеца насам, докато растежът им и на годишна база се забави до близо тригодишно дъно, показват данни на Националния статистически институт, които са предпоставка за по-нататъшно отслабване на инфлационния натиск в страната, предаде БНР.

Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се понижи през юни с 1,1% спрямо май, когато стабилизира на нивото от април. По-съществен спад на цените се регистрира в преработващата промишленост - с 1,4% и в добивната промишленост - с 0,3%, докато при производството и разпределението на електрическа енергия не е отчетена ценова промяна.

На годишна база общият индекс на производствените цени в страната се повишава през юни с едва 0,9% след растеж с 2,8% през май, като това е най-слабото нарастване на цените на производител от ноември 2016-а година насам. Точно година по-рано (през юни 2018-а) индексът PPI нарасна с цели 6,8% (най-солиден растеж на производствените цени от есента на 2012-а година насам).

По-съществено увеличение на цените със 7,6% спрямо година по-рано се отчита при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ, докато в добивната промишленост има ценови спад с 6,3%, а в преработващата промишленост - с 0,7 на сто.

Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България през шестия месец на настоящата година също намалява с 0,3% на месечна база и нараства с 2,6% на годишна база (спрямо юни 2018-а).

Индексът на цените на производител на международния пазар пък спада с цели 2,2% на месечна база и се понижава с 1,5% спрямо юни 2018 година.

По-рано този месец НСИ оповести доклад, отчитащ месечна дефлация през юни от 0,6% и рязко забавяне на годишната инфлация до 2,8% (най-слаб инфлационен растеж от края на 2018 година).

Днешните доста ниски данни за производствените цени са предпоставка за по-нататъшно забавяне на потребителската инфлация през следващите месеци.

Лайвнюз