Инфлацията в еврозоната се забави до най-ниското си ниво от шест месеца

Инфлацията в еврозоната продължава да се забавя и през януари, достигайки най-ниското си ниво от шест месеца насам на месечна база. Потребителските цени са се увеличили с 1,3% през първия месец на годината спрямо 1,4% през предходния месец, сочат последнните данни на Евростат, съобщи Инвестор.

В сравнение със същия период на миналата година също се наблюдава сериозно забавяне, като инфлацията в региона това е била 1,8%. Това също е най-ниското ѝ равнище от юли 2017 г. насам.

Потребителските цени в Европейския съюз (ЕС) през януари също са се забавили с 0,1 пр.п. спрямо предишния месец – до 1,6%. Това също е най-ниското ѝ равнище от юли 2017 г. насам. В сравнение със същия период на 2017 г. понижението е същото – инфлацията тогава отново е била 1,7%.

За януари в една страна от ЕС се наблюдава дефлация – в Кипър от 1,5%. Най-слабо ускорение на инфлацията през януари отчитат Гърция (0,2%) и Ирландия (0,3%). Най-бърз ръст пък бележат Литва и Естония (по 3,6%) и Румъния (3,4%).

В България инфлацията през януари е била малко под средното за ЕС ниво – 1,3%, забавяйки се рязко спрямо предишния месец, когато е била 1,8%. През януари 2017 г. в страната се е наблюдавала инфлация от 0,4%.

Спрямо декември 2017 г. годишната инфлация се е забавила в 21 страни членки, останала е стабилна в една и се е ускорила в шест.

Най-голямо възходящо влияние върху инфлацията в еврозоната са имали цените на услугите (0,56 пр.п.), следвани от храните, алкохола и тютюневите изделия (0,39 пр.п.), енергията (0,22 пр.п.) и неенергийните индустриални стоки (0,15 пр.п.).

Лайвнюз