КФН иска да подобри регулаторната и надзорната си дейност

Комисията за финансов надзор (КФН) през септември публикува списък със 30 страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на България предвид липсата на лиценз за това, писа Инвестор.

От КФН непрекъснато искаме да развиваме регулаторната и надзорна дейност, която осъществяваме, и най-вече да работим в защита на българските потребители, заяви Анка Костова, директор "Комуникации" в Комисията за финансов надзор.

 "Създадохме образователна брошура с партньорите от Българската асоциация на лицензираните посредници, в която обясняваме в 10 признака как да следим кои са инвестиционните посредници, които са лицензирани, и как да сме сигурни къде постъпват нашите инвестиции", обясни Костова.

Според нея един от основните показатели, които трябва да присъстват в дадена интернет страница, е секцията как да потърсим правата си.

Анка Костова предупреди, че други чести явления, базирани на измама, са телефонно обаждане или търсене на контакт с потребителя чрез съобщение в социалните медии.

"Трябва да се внимава и с договора. В един договор е важно наименованието на инвестиционния посредник, който е титуляр по договора. В страницата на КФН, в раздел "Регистри" може да се установи дали инвестиционният посредник е лицензиран. Важно е да се провери и банковата сметка и дали титулярът съвпада", съветва директорът в Комисията за финансов надзор.

Анка Костова уточни, че една от основните промени в закона е, че всяко дружество с издадена емисия ценни книжа ще може да го регистрира в централен депозитар за ценни книжа в друга страна членка на ЕС.

"Централният депозитар също така ще трябва да води единна регистрационна система, която да обобщава данните за притежателите на ценни книжа, издадени от български емитенти", подчерта тя.

Лайвнюз