Предлагат създаването на Национална агенция по хазарта

Намеренията на финансовия министър Владислав Горанов да реформира Държавната комисия по хазарта (ДКХ) вече  не са само намерения, а факт. В четвъртък от Министерство на финансите (МФ) качиха на сайта си проект на Закон за Националната агенция по хазарта (НАХ), с който се предлага промяна във формата и организацията на хазартния регулатор в нашата държава – като Държавната комисия по хазарта се преструктурира в Национална агенция по хазарта, отбеляза Инвестор.

В проектозакона са разписани детайлно функциите, правомощията и структурата на новото ведомство, което ще продължи да бъде под опеката на министъра на финансите като принципал в изпълнението на държавната политика в областта на хазарта и свързаните с него дейности. 

Причина за промяната са констатираните според финансовото министерство недостатъци и проблеми в работата на настоящия регулатор. Според МФ по този начин ще се повиши ефикасността, бързината, прозрачността и непротиворечивостта при правоприлагането, свързано с обществените отношения в областта на хазарта.

Друга водеща цел на предлаганите промени е чрез премахването на Комисията като колегиален орган и замяната ѝ с едноличен такъв, в лицето на изпълнителния директор на НАХ, да се осигури бързина в развиващите се пред държавния орган производства и персонализиране на отговорността, с оглед законосъобразно вземане на решения. Предложената промяна в структурата на регулаторния орган е в синхрон и със световните и европейските практики.

В голяма част от държавите в световен мащаб хазартната регулация се осъществява не от колегиален орган, а от едноличен орган, поради необходимостта от оперативност с оглед динамиката на хазартния сектор, показвал сравнително-правният анализ. Сред държавите, в които регулаторният орган е едноличен, са Дания, Франция, Германия, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Норвегия, Швеция и др, става ясно от мотивите.

От МФ обясняват още, че в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се правят редица изменения и допълнения в разпоредбите на Закона за хазарта (ЗХ), с които, от една страна, той се привежда в съответствие с новата структура на регулатора, а, от друга страна, се внася  яснота и избягване на противоречиво тълкуване на някои от нормите на закона.  

 По-късно в четвъртък парламентарната Комисия по бюджет и финанси ще гледа на първо четене промените в Закона за хазарта, внесени от зам.-председателя на Народното събрание Валери Симеонов. Според предложението занапред лотарийните игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, ще се организират само и единствено от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. Предлага се също органите на управление на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ да се назначават съвместно от министъра на младежта и спорта и министъра на финансите, като по този начин по-добре ще се гарантира тези органи да са финансово отговорни. Засега от ГЕРБ са изразили принципно съгласие, но след вчерашната акция на пркуратурата в ДКХ и интервюто на Васил Божков за „Свободна Европа“, мълчат по темата. От БСП отказаха да „участват в хазартни войни“ и обявиха, че няма да подкрепят Симеонов.

Премиерът Бойко Борисов коментира актуалния казус с проверките в лотарийните компании на Васил Божков и евентуален фалит на футболния Левски, който се спонсорира от бизнесмена. "Изпълнили сме нашето задължение да се провери и да се констатира. Правим го в много компании и на много места. Сега му е дошло времето за проверка. Къде е описан "Левски" тук? "Левски" ще го има и преди и след мен и Божков", заяви Борисов. Ако докладът, който прави Агенцията за държавна и финансова инспекция в Комисията по хазарта е верен, ще имат проблем много хора, предупреди Борисов.

Лайвнюз