ЕЦБ остави лихвите на досегашното рекордно ниско ниво

Европейската централна банка (ЕЦБ) остави паричната си политика непроменена по време на втората официална среща на борда, откакто Кристин Лагард пое поста на управител. Това насочва вниманието към момента, в който французойката ще обяви началото на периода за преразглеждане на стратегията на институцията за защита на икономиката в еврозоната, информира Инвестор.

Управителният съвет на ЕЦБ реши лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,50%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато той не отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна динамика.

Освен това очаквано Управителният съвет реши да започне преглед на стратегията на ЕЦБ за паричната политика. Повече информация за обхвата и времето на този преглед ще бъде публикувана в прессъобщение днес от 16:30 ч.

Централната банка възобнови от ноември покупките на облигации, които са особено противоречиви в Германия. Планирани са покупки на книжа с обем от 20 млрд. евро всеки месец. Днес ЕЦБ отново не определи крайна дата за покупките. Трансакциите трябва да приключат едва когато ЕЦБ е напът да повиши лихвените проценти, потвърди днес банката по-ранните изявления.

Централната банка възобнови от ноември покупките на облигации, които са особено противоречиви в Германия. Планирани са покупки на книжа с обем от 20 млрд. евро всеки месец. Днес ЕЦБ отново не определи крайна дата за покупките. Трансакциите трябва да приключат едва когато ЕЦБ е напът да повиши лихвените проценти, потвърди днес банката по-ранните изявления.

Постоянно ниските цени се считат за икономически риск

До края на 2018 г. ЕЦБ и националните централни банки в евро вече бяха закупили държавни облигации и други ценни книжа с обем около 2,6 трилиона евро. Сега централната банка притежава една пета от всички облигации, емитирани от държавите членки. Централната банка потвърди, че възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, за продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на парично стимулиране.

С покупките на облигации паричните власти се опитват да засилят икономиката и да увеличат инфлацията. В средносрочен план ЕЦБ се стреми към инфлация от малко под 2,0% за 19-те страни. Това е достатъчно далеч от нулевата ставка. През ноември инфлацията беше едва 1%.

Постоянно ниските цени се разглеждат като риск за икономиката: компаниите и потребителите могат да отложат инвестициите, с надеждата, че скоро стоките и услугите ще поевтинеят.

Лайвнюз