За два месеца преките инвестиции в България са се свили с 42 на сто

Направените в България преки чуждестранни инвестиции за първите два месеца на годината са се свили с 42% (148,3 млн. евро) до общо 204,9 млн. евро на годишна база, като за сравнение, за същия период на 2017 г. инвестициите са били в размер на 353,2 млн. евро, сочат последните данни на Българската народна банка (БНБ).

По предварителни данни към преките вложения през февруари са били добавени още 45,9 млн. евро, докато година по-рано увеличението беше с 256,8 млн. евро, показва статистиката на БНБ.

В централната банка изчисляват, че преките инвестиции в чужбина за периода януари-февруари 2018 г. намаляват сериозно на годишна база до -12,7 млн. евро, след като в първите два месеца на 2017 г. те са достигнали сумата от 34,8 млн. евро. Това представлява разлика от 47,5 млн. евро.

Само през февруари сумата се е свила с 9,8 млн. евро, докато година по-рано вложенията извън България са се увеличили с 20,7 млн. евро.

За първите два месеца на годината дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 13,4 млн. евро.

Той е по-нисък с 2,1 млн. евро от дяловия капитал за януари-февруари 2017 г., който беше в размер на 15,5 млн. евро. Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 0,9 млн. евро при 2 млн. евро за същия период на миналата година.

По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (0,4 млн. евро, 48,8% от общия размер за януари-февруари 2018 г.), Казахстан (0,3 млн. евро, 35,6%) и Израел (0,2 млн. евро, 18,8% от общия размер за периода).

За януари-февруари 2018 г. подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е в размер на 191,6 млн. евро при 278,5 млн. евро за януари-февруари 2017 г.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за първите два месеца на тази година са от Великобритания (57,9 млн. евро), Германия (44,1 млн. евро) и Гърция (30,5 млн. евро).

Лайвнюз