Фармацевтичният пазар изпрати 2017 със силен ръст

Българският фармацевтичен пазар ускорява ръста си през 2017 година, преодолявайки тенденцията на леко забавяне от предходната година. Това показват данните на международната компания IQVIA, предаде Инвестор.

Общият комбиниран пазар на лекарства (продукти с рецепта и без рецепта) е на стойност над 1,7 млрд. евро през 2017 г., или с около 10% повече в сравнение с 2016 година, когато е генерирал близо 1,6 млрд. евро. Само ръстът при лекарствата с рецепта за 2017 г. е от 12%, след като през 2016 година възлезе на 6,5%, а през 2015 година – на 7,7%.

Паралелният износ и новите терапии – основни фактори за растежа

Основните двигатели на лекарствения пазар в България през миналата година са били паралелният износ на медикаменти и новите терапии, пуснати в продажба.

„Ръстът е значителен, но голяма част от него е паралелен износ“, коментира пред Investor.bg д-р Иван Георгиев, мениджър на IQVIA за България. По думите му съществен фактор за високия ръст на пазара в рамките на изминалата година е високият паралелен износ. На следващо място важен стимул са оказали продажбите на нови медикаменти и по-конкретно противовирусните препарати, основно за хепатит С и новите медикаменти в онкологията.

Почти изцяло ръстът се дължи на сравнително новите продукти на пазара, т.е. до две години от пускането им на пазара. Първите 10 медикамента по оборот представляват над 40% от целия пазар, като всички те са иновативни продукти, показват данните на IQVIA.

Въпреки че онкологичните медикаменти са основна причина за разрастването на болничния пазар, разходите за тях на глава от населението все още драстично изостават - с над 10 пъти в сравнение с другите държави от Централна и Източна Европа, коментира мениджърът на IQVIA  за България.

През миналата година пазарът на хранителни добавки отбелязва пореден двуцифрен ръст. На годишна база нарастването е с близо 11%, какъвто беше ръстът и за предходната година, като с него съществено изпреварва ръста при ОТС пазара (продажбите на лекарства без рецепта), който е едва 3,9% на годишна база за 2017 година.

Фармацевтичният пазар в България ще продължава да е във възход

Българският фармацевтичен пазар ще продължи да расте, прогнозира д-р Иван Георгиев. И посочва причините - има много терапевтични области, при които консумацията на глава от населението е много под средните нива за Европа. Все още има много незадоволени медицински нужди. Примери за това са всички онкологични и хематологични области, където разходите на глава от населението са десет пъти по-ниски от тези в Централна и Източна Европа.

През 2018 година лекарственият пазар ще продължи да расте, но с по-бавни темпове заради все по-трудния достъп до публичните фондове, мерките за ограничаване на паралелния износ и като цяло навлизането на нови медикаменти. Всички тези фактори ще забавят растежа на фармацевтичния пазар в България, прогнозира д-р Иван Георгиев.

Прогнозите на IQVIA за тази година са за ръст на лекарствения пазар с около 2% (отнася се само за медикаментите, заплащани с държавни средства) заради мерките за ограничаване на паралелния износ и тези за затягане на достъпа до реимбурсация от публичния здравен фонд.

В момента регулаторната среда в лекарствената политика се формира от няколко фактора, които се очаква да продължат да оказват силно влияние върху фармацевтичния пазар в България в следващите години. От една страна - споразуменията между фирмите и НЗОК за възстановяване на плащанията - увеличаването на процента и съответно на размера на отстъпките от производителите към НЗОК ще продължават да са предизвикателство.

Правилото за най-ниска международна референтна цена прави много продукти силно привлекателни за паралелен износ, което води до дефицит на местния пазар. Допълнителните регулации, препятстващи навлизането на нови иновативни продукти, нерешеният проблем с високия процент на доплащане от пациентите за частично реимбурсираните медикаменти и като цяло непредвидимостта в регулациите е източник на безпокойство за производителите от години.

Като цяло глобалният фармацевтичен пазар се очаква да нарасне с между 3 и 6% до 2021 г. А прогнозите за Източна Европа са за 4-7% ръст до 2021 година по данни на IQVIA.

Лайвнюз