Застрахователите трупат рекордни печалби

Средствата, управлявани от застрахователните дружества, които осъществяват дейност в България, възлизат на 7,602 млрд. лв. към края на юни. Техният размер се увеличава с 4,4% (320,5 млн. лв.) на годишна база и намалява с 1,6% (119,8 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на тази година, показват предварителните данни на Българската народна банка, предаде Инвестор.

Размер и структура на активите
Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 7,3% (141,9 млн. лв.) до 2,078 млрд. лв. към края на второто тримесечие на годишна база. Спрямо края на март, когато бяха 2,033 млрд. лв., те се увеличават с 2,2% (44,8 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на активите към края на юни е 27,3% при 26,6% преди година и 26,3% в края на март 2018 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 3,3% (178,6 млн. лв.)  до 5,525 млрд. лв. за една година, но намаляват с 2,9% (164,6 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на тази година, когато бяха 5,689 млрд. лева.

Размер и структура на пасивите
Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2018 г. са 7,602 млрд. лева.

Собственият капитал е 2,008 млрд. лв. към края на юни, като за една година се повишава с 10,8 млн. лв. (0,5%). Неговият дял в размера на пасивите към края на второто тримесечие е 26,4% при 27,4% към края на същото тримесечие на 2017 година.

Географско разпределение
По отношение на географската структура на активите на дружествата към края на юни инвестициите в България се увеличават на годишна база с 6,2% (212,4 млн. лв.) до 3,650 млрд. лв. Относителният им дял в края на второто тримесечие на тази година е 48% при 47,2% преди година.

В края на второто тримесечие средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 68,2 млн. лв. (1,9%) до 3,583 млрд. лв., докато преди година показваха 3,515 млрд. лв., отчитат в БНБ. Относителният им дял към края на юни е 47,1% при 48,3% в края на юни 2017 година.

Според централната банка нито един от българските застрахователи не държи руски активи от 2010 г. насам, когато за последно сумата им е възлизала на 10,6 млн. лв.

Застрахователни технически резерви
Към 30 юни застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 6,3% (261,7 млн. лв.) до 4,422 млрд. лв. Техният дял в размера на пасивите е 58,2%, докато преди година беше 57,1% към края на юни 2017 година.

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3,018 млрд. лв. към края на второто тримесечие на 2018 г. при 2,722 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2018 г. е 68,3% при 65,4% в края на второто тримесечие на 2017 година.

Към края на юни 2018 г. задълженията към домакинствата и фирмите, които ги обслужват се увеличават с 8,9%  (185,4 млн. лв.) до 2,258 млрд. лв. В края на второто тримесечие техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 51,1% при 49,8% към края на юни миналата година.

На годишна база към края на второто тримесечие задълженията към бизнеса се увеличават с 18,6%  (100,6 млн. лв.) до 640,9 млн. лв., докато преди година бяха 540,3 млн. лв.

Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 9,2%  (7,6 млн. лв.) до 90,3 млн. лв. към края на юни. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 2% към 30 юни и остава без промяна на годишна база.

Лайвнюз