Марио Драги: Рисковете остават балансирани, но несигурността расте

Рисковете пред икономическото развитие на еврозоната остават балансирани и растежът продължава да подкрепя увереността за постигане на целевата инфлация. Това заяви управителят на Европейската централна банка Марио Драги след обявяването на решението на регулатора за паричната политика на еврозоната, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Той обаче предупреди за нарастващата несигурност, свързана с протекционизма, уязвимостта на нововъзникващите пазари и волатилността на финансовите пазари.

"Управителният съвет е готов да използва всички свои инструменти по подходящ начин, за да гарантира, че инфлацията продължава да се придвижва устойчиво към целите на централната банка", каза още Драги.

Гуверньорът на ЕЦБ обаче подчерта, че основната сила на икономиката продължава да подкрепя увереността, че устойчивото доближаване на инфлацията до целта ще продължи и ще се запази дори и след постепенно прекратяване на покупките на нетни активи.

"Входящите данни в общи линии потвърждават нашата предишна оценка за продължаващото широкообхватно разширяване на икономиката на еврозоната и постепенно нарастване на инфлацията", отбеляза Марио Драги.

БВП на еврозоната, според оценките на експертите от ЕЦБ, ще отбележи растеж от 2% през 2018 г., 1,8% през 2019 г. и 1,7% през 2020 г. За сравнение предходните прогнози бяха за повишение съответно с 2,1% през 2018 г., 1,9% през 2019 г. и 1,7% през 2020 г. Драги обясни ревизирането в посока надолу на прогнозата за следващата година с очакваното по-слабо външно търсене.

Банката запази прогнозата си за годишната инфлация от 1,7% до 2020 г.

На днешното си заседание ЕЦБ реши лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко за период, който включва и лятото на 2019 г., и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, Управителният съвет ще продължава да извършва нетни покупки по програмата за закупуване на активи със сегашния месечен темп от 30 млрд. евро до края на този месец. След септември 2018 г. Управителният съвет ще намали месечния темп на нетните покупки на активи до 15 млрд. евро до края на декември 2018 г. и очаква тогава нетните покупки да приключат, при условие че постъпващите данни потвърдят средносрочните предвиждания за инфлацията.

Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след края на нетните покупки на активи, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Лайвнюз