ЕЦБ отново не предприе промяна в паричната си политика

Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано запази лихвите без промяна, като потвърди, че нетните покупки на активи ще приключат през декември само ако макро данните отговарят на средносрочните предвиждания за инфлацията. Това става ясно от решение на ЕЦБ относно паричната политика, публикувано на сайта на институцията, предаде БТА.

На днешното си заседание Управителният съвет на Европейската централна банка взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко за период, който включва и лятото на 2019 г., и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, Управителният съвет ще продължава да извършва нетни покупки по програмата за закупуване на активи с новия месечен темп от 15 млрд. евро до края на декември 2018 г. Управителният съвет очаква нетните покупки да приключат тогава, при условие че постъпващите данни потвърдят средносрочните предвиждания за инфлацията.

Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след края на нетните покупки на активи, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Още през юни централната банка очерта плановете си да прекрати мащабната си програма за изкупуване на облигации през декември и намекна, че лихвените проценти вероятно ще останат на настоящите ултраниски нива поне до лятото на 2019 г.

От протокола от предишната среща на ЕЦБ стана ясно, че банкерите от Европейската централна банка са обсъдили миналия месец дали да понижат оценката си за риска. Представителите на регулатора в крайна сметка са стигнали до заключението, че икономиката на региона показва достатъчна гъвкавост, за да могат рисковете да се разглеждат като балансирани, въпреки че според някои анализатори факторите, които стоят зад неотдавнашното забавяне не са временни, както се е смятало по-рано.

Пазарите са в очакване на посланията от управителя на ЕЦБ Марио Драги в контекста на нарастващите сигнали за забавяне на икономическия растеж в световен мащаб, както и на фона на фискалната политика на Италия и потенциалното й въздействие върху стабилността на еврозоната.

Малко след обявяване на решението еврото поскъпна с 0,15% спрямо долара до 1,1409

Лайвнюз