АИКБ виждат лъжа или некомпетентност в нереално високата цена на тока

Асоциация на индустриалния капитал в България - АИКБ алармира за неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната продължаващо месеци, пише Нюз бг.

Те се обръщат към премиера Бойко Борисов и председателя на КЕВР Иван Иванов и коментират, че нееднократно са сигнализирали за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани количества и цени на платформите на "Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ), включително и при директни сравнения на дългосрочни продукти и резултати от сегмент "ден напред" с количества и цени на румънската борса OPCOM и унгарската борса HUPX.

АИКБ припомнят, че с Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. КЕВР определи прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г. в размер на 70 лв./MWh след анализ на търговските резултати на гореспоменатите три борси, както и при прогноза за цена на дългосрочните продукти на БНЕБ за периода 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г. в интервала 72,00 - 75,00 лв./MWh. Това е ясен референтен сигнал за индустриалните потребители в България за очаквани ценови нива, допълват от асоциацията.

На тази база се изготвят програми за развитие във всяко едно дружество в България, по начина, по който Министерство на финансите прави своите приходни и разходни бюджетни разчети.

В действителност резултатите след август 2018 г. показват не само значителен ръст над прогнозираното, но през последните седмици и дни цените на електроенергията за свободен пазар у нас буквално се взривиха, за да достигнат абсурдните нива от 250-275 лв./MWh. Ръст от над 350% е всичко друго, но не и нормален, обясняват АИКБ.

Твърдения на ресорни управляващи сектора, че това е само резултат от пазара, са или съзнателно изричани неистини, или напълно недопустима некомпетентност, допълеват те.

АИКБ считат, че "цените, на които сме свидетели, са резултат и на системна безотговорност по отношение ресорни ангажименти и нихилизъм спрямо индустриалните енергопотребители - без претенции за изчерпателност."

"Като се започне от недалновидно управление на държавната енергетика в частта добив и производство, мине се през непрозрачни интереси при резервиране на мощности и се стигне до елементарното "хитруване" за компенсиране на високи цени за емисионни квоти, изземвайки ресурс от крайните индустриални потребители, чрез манипулирано ограничено предлагане на електроенергия", допълват те.

"Въпрос само на време е високите крайни цени на електроенергия да се прехвърлят и към битовите абонати през регулираната цена", обясняват АИКБ

"Вече получаваме сигнали за преустановяване на производствени режими в енергоинтензивни производствени мощности - ето защо настояваме за навременни енергични и конкретни действия", пишат те до Борисов.