България отчита двойно по-голям дефицит от началото на годината

Търговският излишък на еврозоната спрямо останалата част на света е достигнал 14 млрд. евро през октомври, намалява с 21% на годишна база. Това става ясно от първото четене на данните от Евростат, публикувани от Инвестор.

От данните за България става ясно, че страната ни регистрира ръст от 1% на годишна база при износа си до 23 млрд. евро за десетте месеца на годината. При вноса повишението е дори по-голямо – с 8% до 27 млрд. евро. Така България отчита дефицит от 3,3 млрд. евро от началото на годината до края на октомври при 1,6 млрд. евро преди година, което сочи над двойно по-голям дефицит.

Износът на стоки от зоната с единна валута за останалата част от света през октомври достига 209,7 млрд. евро, което е увеличение с 11,4% на годишна база.

В същото време вносът от останалата част от света се задържа на ниво от 195,8 млрд. евро, нараствайки с 14,8% спрямо същия месец на 2017 г.

Търговията в рамките на еврозоната е нараснала с 8,7% до 175,6 млрд. евро през октомври 2018 г.

През периода януари-октомври 2018 г. износът на стоки за останалата част от света се е повишил с 44% до 1,8 трлн. евро, докато вносът се е увеличил за същия период с 6,9% до 1,74 трлн. евро. Така еврозоната отчита излишък от 156 млрд. евро за периода при 187 млрд. евро година по-рано. Според данните за десетте месеца на годината търговията в рамките на еврозоната е нараснала с 6% до 1,6 трлн. евро.

Лайвнюз