Драги: Паричната политика има ключова роля за оздравяването на еврозоната

Паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) е изиграла своята ключова роля за оздравяването на икономиката на еврозоната. Това заяви президентът на централната банка Марио Драги пред депутатите в Европейския парламент по време на дебат, излъчван във видеосистемата на институцията, пише Инвестор.

Драги отчете, че през последната година икономиката на валутния съюз расте стабилно и повече от очакваното. Растежът е във всички държави и във всички сектори. Безработицата намалява съществено. "Много хора намериха работи и доходите растат", заяви Драги и допълни, че това води до ръст на потреблението и инвестициите.

"На този фронт няма победи", призна обаче президентът на ЕЦБ по отношение на инфлацията. Той припомни, че в началото на 2017 година енергийните цени са повишили инфлацията до около 2%, тоест до целите, поставени от банката. След това обаче индексът намалява до около 1,5%.

Драги заяви в пленарната зала  в Страсбург, че банката ще продължи своята политика по изкупуване на "токсични" активи на стойност 30 млрд. евро месечно поне до края на септември 2018 година, а след това - докато инфлацията отговори на основните цели.

По отношение на лихвите те ще останат без промяна "за продължителен период от време", каза още Драги и допълни, че основната задача на банката е да гарантира сигурността на цените.

Драги увери европейските депутати, че банката наблюдава някои сектори, като например недвижимите имоти. Банката работи с националните органи, за да гарантират устойчивостта на имотния сектор.

Той допълни още, че на този етап няма доказателства за създаване на системни балони, свързани с кредитирането.

"Банковият надзор на ЕЦБ играе ключова роля за гарантиране на стабилността на банките в еврозоната", каза президентът на институцията и допълни, че благодарение на този механизъм банките са станали по-устойчиви.

Европейските депутати посочиха пред Драги, че паричната политика вече не е достатъчна и посочиха, че трябва да има ръст на производителността, продължаването на реформи, консолидация на вътрешния пазар, както и Капиталов и Банков съюз.

Лайвнюз