Брутният външен дълг на България нараства с 1,8 на сто спрямо ноември

Брутният външен дълг на България (частен и държавен) в края на ноември нараства с 1,8% (601,8 млн. евро) на годишна база като част от брутния вътрешен продукт (БВП). Към 30 ноември той възлиза на 33,797 млрд. евро и представлява 61,2% от БВП на страната, показват предварителните данни на Българска народна банка, цитирани от Инвестор.

За сравнение, преди година съотношението беше 64,1% от БВП (33,103 млрд. евро), а преди малко повече от две години – над 75%.

При съпоставяне с края на 2017 г. външните задължения на страната ни към 30 ноември се увеличават с 1,2% (399,7 млн. евро). Към 31 декември 2017 г. те възлизаха на 33,397 млрд. евро (64,6% от БВП).

Според прогнозата на централната банка за 2018 година БВП ще е 53,639 млрд. евро, като по данни на Националния статистически институт през 2017 г. той беше 50,429 млрд. евро.

В края на ноември 2018 г. дългосрочните задължения са 25,432 млрд. евро и намаляват с 0,6% (142,3 млн. евро) на годишна база. Краткосрочните задължения възлизат на 8,365 млн. евро и нарастват с 9,8% (744,1 млн. евро) спрямо година по-рано.

Дългът на централната и местната власт

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на ноември е 5,623 млрд. евро, като за една година  задълженията на сектора се понижават с 2.3% (134.3 млн. евро).

Външните задължения на сектор Банки към 30 ноември са 4,811млрд. евро и за една година нарастват със 17,3% (708,3 млн. евро).

Външният дълг на Други сектори е 10,558 млрд. евро и пада с 2,7% (292,9 млн. евро) спрямо ноември 2017 г.

Задълженията на търговските фирми и домакинствата

В края на ноември 2018 г. вътрешнофирменото кредитиране възлиза на 12,803 млрд. евро (23,2% от БВП), като нараства с 2,6% (320,7 млн. евро) спрямо ноември 2017 г.

В периода януари – ноември 2018 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 4,909 млрд. евро при 4,402 млрд. евро за същия период на 2017 г. От тях 319,3 млн. евро (6,5% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 1,070 млрд. евро (21,8% от общия размер) за сектор Банки, 1,657 млрд. евро (33,8%) за Други сектори, а 1,862 млрд. евро (37,9%) са вътрешнофирмено кредитиране.

За единайсетте месеца на миналата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 4,943 млрд. евро (9% от БВП), докато за същия период на 2017 г. те възлизаха на 5,540 млрд. евро (10,7% от БВП).

Нетният външен дълг в края на ноември 2018 г. е отрицателен в размер на 3,612 млрд. евро (6,5% от БВП), като намалява с 2,546 млрд. евро (238,7%) спрямо края на 2017 г. (отрицателна стойност от 1,066 млрд. евро, 2,1% от БВП). Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 2,945 млрд. евро, 8,5%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 399,7 млн. евро, 1,2%). Нетният външен дълг намалява с 2,701 млрд. евро (296,6%) спрямо ноември 2017 г. (отрицателна стойност от 910,9 млн. евро, 1,8% от БВП).

Investor.bg припомня, че премиерът Бойко Борисов обяви, че до края на мандата на правителството външният дълг ще падне до 20% от БВП. По думите му по данни на Евростат нашата страна е на трето място след Естония и Люксембург по най-нисък външен дълг, който е намалял от 29% на около 23%.

Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова също очаква през следващите години дългът да продължи да пада, като през тази година ще бъде 23% от БВП, а догодина  – 21,3%.

Лайвнюз