ЕЦБ: Рисковете пред растежа на еврозоната са балансирани

Рисковете пред перспективите за растеж на еврозоната са в общи линии балансирани. Това става ясно от последния икономически бюлетин на Европейската централна банка. От една страна, преобладаващата силна циклична инерция би могла да доведе до допълнителен растеж в близко бъдеще. От друга страна, рисковете са свързани най-вече с глобалните пазари, включително валутните, предаде Инвестор.

Наблюдава се силен и широкообхватен темп на растеж в началото на годината, пише в последния си икономически бюлетин централната банка на валутния блок. Индивидуалното потребление е подкрепено от нарастващата заетост, която пък се възползва от реформите на пазара на труда и от увеличаващото се богатство на домакинствата.

Бизнес инвестициите продължават да се увеличават при благоприятни условия на финансиране и стабилно търсене. Инвестициите в жилища отчитат ръст и през последното тримесечие на 2017 г. В допълнение, всеобхватният глобален растеж дава тласък на износа в еврозоната.

Силният импулс на икономиката и увеличаването на капацитета допълнително укрепват доверието на Управителния съвет на ЕЦБ, че инфлацията ще се приближи до целта си от около 2%.

Глобалната икономика продължава да напредва със солидна скорост с нарастващи признаци на синхронизация. Покачващите се цени на петрола в последния месец допринасят за увеличаване на глобалната инфлация, става ясно още от анализа на ЕЦБ.

На валутните пазари еврото поскъпва спрямо щатския долар. Тази нестабилност на валутния курс представлява източник на несигурност, който изисква мониторинг по отношение на евентуалното му отражение върху средносрочните перспективи за ценова стабилност.

Годишният хармонизираният индекс на потребителските цени в еврозоната е 1,4% през декември 2017 г. спрямо 1,5% месец по-рано. При продължаващо покачване на цените на петрола годишните темпове на глобалната инфлация вероятно ще се движат около сегашните нива в следващите месеци. Основната инфлация обаче ще остане слаба. Очакванията са и тя да започне да расте постепенно в средносрочен план, подкрепена от мерките на паричната политика на ЕЦБ, продължаващата икономическа експанзия и нарастващия ръст на заплатите.

Проучването на банковото кредитиране за еврозоната за четвъртото тримесечие на 2017 г. показва, че ръстът на кредитите е подкрепен от засилващото се търсене и облекчените условия за финансиране, особено за домакинствата.

Очаква се инвестициите да продължат да бъдат важен фактор за растежа на производството в еврозоната.

Световният растеж продължава да се стабилизира, а данните за БВП показват устойчив темп на нарастване през последните месеци на миналата година. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в световен мащаб се покачва до 54,4 пункта през декември спрямо 54 пункта през предходния месец. Силното представяне през декември отразява продължаващата експанзия в развиващите се икономики – най-вече в Китай и Индия.

На последното си заседание ЕЦБ взе решение да остави лихвените проценти без промяна. Към момента централната банка на еврозоната възнамерява да изкупи облигации на стойност 2,5 трлн. евро до септември тази година, като месечните покупки възлизат на 30 млрд. евро. Институцията обещава да поддържа лихвените проценти стабилни, докато прекрати покупките на активи. Целта на регулатора е инфлацията да достигне ниво от малко под 2%.

Лайвнюз