Аткивни потребители: Дойде време за решение за личния фалит

Дойде време да се приеме законодателно решение за личен фалит – българските домакинства продължават да се задъхват под тежестта на необслужвани и невъзможни за обслужване кредити. Едновременно с това, финансиращите институции също изпитват сериозни затруднения в изчистване на портфейлите си от „лоши кредити”.

Тези и други въпроси обсъждахме днес на кръгла маса - „Личен фалит” и предлаганите промени на Директива 2012/30/ЕС, която бе организирана от Българския финансов форум, заедно с Betterfinance, Асоциация „Активни потребители”, Асоциация за финансова коректност и Асоциацията на потребителите на банкови и финансови услуги. Участваха изтъкнати икономисти и финансисти, между които омбудсманът Мая Манолова и проф. Искра Балканска от Икономическия институт на БАН .

Бе отчетено, че към юни 2017 г. брутните необслужвани кредити са 12.1% от всички отпуснати заеми и аванси, което е три пъти повече от средното ниво за ЕС ‐ 4.6%, показва работен доклад на Европейската комисия, разпространен в края на миналата седмица. Според него в по‐неизгодна позиция от нас са само Гърция (с 46.9% лоши кредити), Кипър ( с 33.4%), Португалия (с 15.5%) и Италия (с 12.2%). При лошите заеми в частния сектор положението е още по‐тревожно. България е трета ‐ с 19.2% след Гърция и Кипър.

Възможно решение на този проблем е приемането в спешен порядък на законодателство, което въз основа на балансиран подход между интересите на кредитори и длъжници, да позволи финансовата система да бъде „отпушена” и да се даде възможност за минимизиране на катастрофалните социални последици от съществуващата до момента ситуация.

В Директивата на ЕС, която в момента се одобрява от европейските държави-членки, изрично е записано, че би било добре да се приемат законодателни промени в областта на личния фалит. Тя третира основно фалита на фирми, но се казва в нея, че същото може и е добре да се приложи и за физическите лица.

Лайвнюз