В България се строят повече къщи и по-малко жилищни блокове

Строителството на къщи се увеличава, докато това на жилищни кооперации намалява, показва публикувана днес статистиката на НСИ за четвъртото тримесечие на 2017 г. сравнено със същия период на 2016 г., предаде НСИ.

От октомври до декември 2017 г. са въведени в експлоатация 659 жилищни сгради с 2 046 жилища в тях, с 34 сгради повече (5.4%) и 354 жилища по-малко (14.8%), отколкото през 2016 г.

От въведените в експлоатация жилищни сгради през 2017 г. най-голям процент са със стоманенобетонна конструкция - 75%. Тухлени са 21.5%. На последно място са панелните - 0.9%.

Най-много са построените къщи - 75.9%, жилищните кооперации са 13.5%. Спрямо 2016 г. броят на новопостроените къщи и вили се увеличава, а на кооперациите и сградите от смесен тип намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна (92 сгради с 454 жилища), Бургас (86 сгради с 393 жилища) и Пловдив (85 сгради с 299 жилища).

Продължават да преобладават двустайните жилища (35.5%), тристайните са 33.1%. И при първите, и при вторите обаче има намаление за 1 година. Единствено новите четиристайни апартаменти са повече през 2017 г., отколкото през 2016-а.

Лайвнюз