КЗК забрани сделката между ,,Емко'' и ,,Дунарит''

Сделката между „Емко“ ООД и „Дунарит“ АД води до хоризонтално припокриване в дейността на „Емко“ и „Дунарит“ при производството на определени видове специална продукция и участниците в концентрацията се явяват близки конкуренти по отношение на тези продукти, предаде Комисията за защита на конкуренцията.

Според комисията пазарните позиции на обединената група след осъществяване на сделката ще доведат до засилване стопанската мощ на концентриращите се предприятия, което би им позволило да осъществяват независимо пазарно поведение от своите местни конкуренти.

Комисията е установила, че участниците в концентрацията са с господстващо положение при производството на някои обособени видове отбранителни продукти, по отношение на които всеки от тях се явява единствен производител в страната.

„Препозиционирането и разширяването на портфолиото на продуктите, произвеждани от участниците в концентрацията, може да стимулира обединената група да увеличи цените и промени условията на кооперирани доставки, които са значими за развитието на този сектор“, заявяват от КЗК.

От комисията уточняват, че въз основа на цялостния анализ е налице основание да се приеме, че нотифицираната концентрация създава предпоставки да доведе до установяване на господстващо положение на обединената група.

„Наличието на съществени хоризонтални и конгломератни ефекти ще доведе до значително предимство за участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализирания пазар“, посочват още от КЗК.

Лайвнюз