ЕЦБ очаква забавянето на растежа в еврозоната да продължи

По-бавният темп на растеж  през тази година се потвърждава и макар че има външни фактори, които отслабват, то различни глобални предизвикателства продължават да пречат на развитието на еврозоната. Това се посочва в последния икономически бюлетин на Европейската централна банка, публикуван в четвъртък, предаде Инвестор.

Според доклада постоянната несигурност в района в момента е свързана със заплахата от протекционизъм и уязвимостта на развиващите се пазари. В същото време по-нататъшното нарастване на заетостта и увеличаващите се заплати продължават да подкрепят устойчивостта на икономиката и постепенно нарастващия инфлационен натиск.

Въпреки това остава необходимостта от значителна подкрепа от страна на паричната политика, за да се запазят благоприятните условия на финансиране и да се подкрепи икономическата експанзия. По този начин ще се гарантира, че инфлацията остава на устойчив път към равнища, които са под, но близо до 2% в средносрочен план.

Значителен стимул за паричната политика се предоставя от бъдещите насоки на Управителния съвет относно основните лихвени проценти на ЕЦБ, реинвестирането на значителния дял от придобитите активи и новия кръг финансиране на банките.

През първото тримесечие на 2019 г. показателите за световната икономическа активност са отслабени, като световната търговия продължава да се забавя.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. реалният БВП на еврозоната е нараснал с 0,2%  след увеличение от 0,1% през третото тримесечие.

„Входящите данни продължават да бъдат слаби, главно поради забавянето на външното търсене, което се усложнява от фактори, специфични за отделните страни и сектори. Тъй като въздействието на тези фактори се оказва по-дълготрайно, се очаква по-бавният темп на растеж да продължи и през настоящата година“, обясняват от ЕЦБ в икономическия си бюлетин.

В перспектива се очаква базовата инфлация да се ускори постепенно в средносрочен план, подкрепена от мерките на паричната политика на ЕЦБ, продължаващата икономическа експанзия и нарастващия ръст на заплатите.

Забавянето на растежа в еврозоната продължава, тъй като постъпващите данни като цяло са по-слаби от очакваното през първото тримесечие на 2019 г.

Лайвнюз