ЕК: Има напредък в политическите критерии в Македония

През изминалата година Македония направи напредък в изпълнението на политическите, икономическите и демократичните критерии, оценява Европейската комисия в доклада за напредъка на страната въз основа на който препоръча да започнат преговори за нейното членство в ЕС, предаде БТА.

По отношение на политическите критерии докладът отчита, че държавата най-накрая е преодоляла най-сериозната политическа криза от 2001 г. насам.

Трудностите в процеса на формиране на ново правителство завършиха на 27 април 2017 г. с нападенията в парламента, които бяха най-тежко осъдени от международната общност. Насилието в народното събрание е атака срещу демокрацията и отговорността за това трябва да бъде установена, казват от ЕК.

От май 2017 г. новото, ориентирано към реформи, правителство предприе стъпки по отношение "заробването на държавата" чрез постепенно укрепване на демокрацията и върховенството на закона. Извършват се значителни промени в приобщаваща и отворена политическа атмосфера. Местните избори през октомври потвърдиха подкрепата на гражданите за европейските политики на правителствената коалиция. Парламентът продължава да функционира и ключови парламентарни органи се ръководят от представители на опозицията.

ЕК препоръчва на парламента да укрепи своята законодателна и надзорна функция и да ограничи използването на съкратените процедури при законодателни действия. Препоръчва се функционален надзор върху работата на правителството и разузнавателните служби, както и защитата на правата на човека и основните свободи. Всяка форма на преднамерени действия за проваляне или нарушаване на процедурите, които биха попречили на функционирането на парламента, трябва да се избягва, а политическите партии трябва да засилят своите демократични възможности, което ще доведе до по-демократични политически процеси в страната, посочва ЕК в доклада за Македония.

Междуетническите отношения остават чувствителни. Като цяло ситуацията е спокойна, но случаите на инциденти и изявления предизвикват напрежение. Новото правителство показа ангажимент да се справи с предизвикателствата в това отношение като подобри междуетническите отношения, повиши доверието сред общностите и приложи Охридското споразумение.

Изпълнението на Рамковото споразумение, което прекрати конфликта от 2001 г., трябва да бъде наблюдавано по прозрачен и всеобхватен начин, препоръчва ЕК.

Демократичното управление се подобри. Новото правителство предприе стъпки за освобождаване на "хванатата в капан държава" чрез по-прозрачни стъпки. То показа политическа воля за изпълнение на програмата за реформи, необходима за сближаване на ЕС, а независими, регулаторни, надзорни и консултативни органи започнаха да работят по-ефективно, се казва в доклада.

Гражданското общество продължава да играе конструктивна роля в подкрепа на демократичните процеси и за по-голяма прозрачност. От втората половина на миналата година значително се промени климатът, в който организациите на гражданското общество се развиват активно, а правителството показва ангажимент за диалог и сътрудничество с тях. ЕК оценява необходимостта от по-нататъшно подобряване на правната, финансовата и политическата рамка за по-нататъшно подобряване на условията за гражданското общество.

Лайвнюз