Депутатите приеха правила за избор на член на СЕМ от квотата на НС

Депутатите приеха процедурни правила за избор на член на СЕМ от квотата на Народното събрание. Изборът на нов член се налага поради изтичане на мандата на Иво Атанасов, който е от квотата на парламента, предаде БТА.

Атанасов е член на Съвета от 17 юли 2013 г. Съгласно Закона за радиото и телевизията медийният регулатор се състои от петима членове, от които трима се избират от Народното събрание и двама се назначават от президента.

Съгласно приетите правила предложенията за кандидати за член на Съвета за електронни медии може да се правят от народни представители и от парламентарни групи.

Правилата предвиждат предложенията да се внасят в писмена форма чрез председателя на парламента до Комисията по културата и медиите в 7-дневен срок, считано от днес. Кандидатите ще бъдат изслушани в ресорната комисия, а изборът ще се осъществява от пленарна зала. За избран ще се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

В случай, че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. Правилата предвиждат стартиране на нова процедура в случаите, когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, или когато някой от тях се откаже.

Лайвнюз