В ТУ - София започва записването за редовните изпити

Техническият университет - София стартира приема на документи за редовните кандидат-студентски изпити за учебната 2019/2020 година.

Документи се приемат от 17 до 29 юни, вкл ючително 22 юни -събота, 23 юни - неделя и 29 юни-събота, от 8:30 до 16:00 ч. -  в ТУ-София – Център по информационни ресурси (ЦИР), блок 2, партер или в регионалните центрове и бюра.

Допълнителна информация може да бъде получена на сайта на Технически университет - София.

Лайвнюз