Агенцията по вписванията временно ограничава онлайн услугите

Онлайн услугите на Агенцията по вписванията ще бъдат ограничени днес, неделя, от 12 часа до полунощ, съобщиха от ведомството.

Ще бъдат засегнати услуги, предоставяни от: Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ и Регистър на имуществените отношения на съпрузите. Ограничаването се налага заради оптимизация на хардуера и софтуера на информационните системи.

Спирането на услугите се налага заради действия по оптимизация на хардуера и софтуера на информационните системи, както и въвеждане на нови функционалности. Част от тях са ангажименти по проектите за надграждане на ТРРЮЛНЦ и Имотния регистър, по Оперативна програма „Добро управление“.

Всички предстоящи активности целят модернизиране и обновяване на услугите, въвеждане на нов модел за постоянно наблюдение и контрол и повишаване сигурността на работата на информационните системи на Агенцията.

Периодите и времетраенето на процедурите, в които ще се извършват действията по оптимизация, са съобразени с очакваните натоварвания на системите.

Първият етап от планираното оптимизиране е предвиден непосредствено след края на кампанията за деклариране на действителните собственици – 31 май 2019 година и възможно най-отдалечен от пика на кампанията по подаване на годишни финансови отчети – 30 юни 2019 година.

Лайвнюз