Манолова представи новия Съвет за наблюдение на хората с уврежданията

Омбудсманът Мая Манолова свика форум за проблемите с личната помощ и медицинската експертиза. Тя представи в институцията новия Съвет за наблюдение на и за хората с уврежданията, предаде БТА.

Съветът е мониторингов орган, който по силата на Закона за хората с уврежданията (ЗХУ) има за задача да осъществява наблюдение за прилагането на политиките за защита правата на тази уязвима група от обществото у нас, както и да съблюдава изпълнението в най-пълна степен на Конвенцията на ООН за хората с увреждания.

Омбудсманът обяви приоритетите и първите стъпки в работата на Съвета за наблюдение.

На фокус са редица актуални проблеми пред гражданите с увреждания и техните близки, като включването в механизма лична помощ, асистентските услуги за възрастните хора след 31 август т.г., финансовата подкрепа по ЗХУ, медицинската експертиза и др.

 

Манолова вече алармира, че Законът за личната помощ, който бе основен акцент в протеста на майките на деца с увреждания и в работата на институцията през 2018 г., не се познава и не се разяснява в достатъчна степен от социалните работници към ресорното министерство. Това поставя в риск получаването на асистентска подкрепа от нуждаещите се хора с увреждания, на което общественият посредник категорично се противопоставя.

Мандатът на Съвета е 4-годишен и нито един от участниците в него не получава възнаграждение за работата си.

Лайвнюз