Подкрепления за ИА ,,Инспекция по труда'' в морските курорти

От днес екипите на ИА "Инспекцията по труда" в морските курорти се подсилват с командировани инспектори от други области на страната, съобщиха от Изпълнителната агенцията, цитирани от БТА.

Обектите със сезонен характер се проверяват от началото на юни. През юли и август по традиция те се подсилват с допълнителни екипи от други области предвид ръста на наетите и на обектите на контрол. 

По данни на НСИ за 2018 г. наетите в областите с морски курорти са се увеличили с почти 33 000 души през юли спрямо април.

При контрола в курортните комплекси се акцентира върху превенцията на недекларирания труд - работа без трудов договор, наемане на договор за непълен работен ден при работа по 8 и повече часа, законосъобразното наемане на непълнолетни лица и на чужденци, заплащане на част от възнагражденията на ръка след устно договаряне.

Лайвнюз