Опасност за пожари в 8 области на страната

Екстремален индекс за пожароопасност е в сила на места в осем области на страната. Индексът обхваща територии от областите Монтана, Плевен, Враца, Велико Търново, Русе, Добрич, Ловеч и Пазарджик.

Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони.

В 18 области от страната има много голям индекс за пожароопасност. Индексът включва територии от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас, Пловдив, Кюстендил Перник, Русе, Хасково и София град и област.

Този индекс означава, че са възможни много силни пожари с частично или пълно въвличане на дървесните корони.

Лайвнюз