Булгаргаз предлага на КЕВР по-ниска цена с... 0,11 на сто

"Булгаргаз" предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за четвърто тримесечие на 2019 в размер 44,85 лв./MWh, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

В сравнение с утвърдената за трето тримесечие на 2019 цена, предложената е по-ниска с 0,11 процента или с 5 стотинки/MWh. Причината за предложената по-ниска цена била очакваните по-ниски доставни цени по дългосрочния договор с "Газпром експорт", посочват още от дружеството.

"Булгаргаз" ЕАД поиска от "Газпром експорт" предоговаряне на доставната цена за страната и по-голяма гъвкавост на доставките. Целта била до края на 2019 да се постигне изменение на условията по договора, което щяло да доведе до по-ниска цена на доставките за България от 2020.

Лайвнюз