СУ вдигна таксите на 28 специалности

Промяна в годишните такси за студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната 2020-2021 година прие Софийският университет.

Годишните такси за обучение на новоприети студенти степен „бакалавър“ редовно обучение, ще скочат за следните специалности:

 • „Регионално развитие и политика“ (Геолого-географски факултет) от 460 лева на 600 лева;
 • „Стопанско управление“, „Икономика и финанси“ и „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ (на английски език) (Стопански факултет) от 460 лева на 600 лева;
 • „Религията в Европа“ и „Теология“ (Богословски факултет) от 500 лева на 600 лева;
 • „Философия“ и „Философия“ на английски език (Философски факултет) съответно от 580 лева на 600 лева и от 854 лева на 900 лева;
 • „Агробиотехнологии“, „Биология“, „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, „Екология и опазване на околната среда“, „Молекулярна биология“ и „Биотехнологии“ (Биологически факултет) от 800 лева на 900 лева;
 • „География“ и „Геология“ (Геолого-географски факултет) от 640 лева на 900 лева и „Геопространствени системи и технологии“ (Геолого-географски факултет) от 800 лева на 900 лева;
 • „Компютърно инженерство“ и „Комуникации и физична електроника“ (Физически факултет) от 750 лева на 800 лева;
 • „Информатика“, „Информационни системи“, „Компютърни науки“ и „Софтуерно инженерство“ (Факултет по математика и информатика) от 800 лева на 900 лева;
 • „Математика“ и „Статистика“ (Факултет по математика и информатика) от 640 лева на 700 лева;
 • „Приложна математика“ (Факултет по математика и информатика) от 800 лева на 900 лева;
 • „Графичен дизайн“ и „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ (Факултет за науки за образованието и изкуствата) от 780 на 800 лева.


Не се променят размерите на годишните такси за обучение на действащите студенти, докторанти и специализанти, приети преди учебната 2020-2021 година.

Не се променят годишните такси за обучение на новоприетите чуждестранни студенти и докторанти.

Лайвнюз