МРРБ пренасочва пари от ,,Региони в растеж'' за респиратори и тестове

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще пренасочи пари от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. към Министерството на здравеопазването за предпазни средства (защитни маски, облекла, очила, ръкавици, шлемове и дезинфектанти) и тестове за изследване на коронавирус. Апаратурата и консумативите са определени от министъра на здравеопазването.

Средствата са осигурени от недоговорен и спестен ресурс по четири от приоритетните оси на Оперативната програма и насочени към МЗ като бенефициент на Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“.

Решението трябва да бъде гласувано и от Комитета за наблюдение на оперативната програма, с което да се направи изменение.

Предложението за подпомагане на здравните власти е направено след обстоен анализ и е в изпълнение на предложението на Европейската комисия за промяна на общия Регламент, което позволява на държавите да мобилизират допълнителни средства за справяне с кризата в рамките на техните оперативни програми.

Изменението предвижда извършените разходи да бъдат допустими, считано от 1 февруари 2020 г.

Лайвнюз