В условия на криза - отдават плаж ,,Лозенец'' за 20 години

Министерският съвет откри процедура за отдаване на концесия на морски плаж Малък плаж - Лозенец", община Царево, област Бургас. Срокът на концесията ще бъде 20 години.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за стопанисването на плажа е 4 605,25 лева без ДДС.

Лайвнюз