Масови проверки за менте маски и ръкавици

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - ДАМТН и КЗП започнаха съвместни проверки в търговската мрежа в столицата за предпазни маски, очила за индивидуална защита и за предпазни ръкавици и други стоки, които не отговарят на изискванията.

Продуктите трябва да имат нанесена маркировка за съответствие СЕ, пиктограми и маркировки според изискванията за конкретния вид предпазно средство в съответствие с приложимите за тях хармонизирани стандарти.

Продуктите задължително трябва да имат и инструкция за употреба на български език, от производителя, в която да е описан ясно рискът, от който продуктът защитава ползвателя, нанесени наименование и адрес на производител и вносител, декларация за съответствие, която да е достъпна за потребителя. Това означава тя да придружава продуктът или в инструкцията за употреба да е обявен линк, на който потребителят може да я намери в електронен вид.

При установени нарушения ще бъдат предприети административно наказателни действия.

Лайвнюз