Депутатите приеха промените в Закона за енергетиката на първо четене

Парламентът одобри на първо четене промените в Закона за енергетиката, с които ще бъде регламентиран механизъм за възстановяване на суми по договори на "Булгаргаз" с неговите клиенти заради предоговарянето на цените на природния газ.

,,За'' гласуваха 123-ма народни представители от ГЕРБ, "Обединени патриоти", ДПС, "Воля" и независими, а 54-ма депутати от "БСП за България" се въздържаха.

Законопроектът предвижда цените на природния газ да се утвърждават от KEBP ежемесечно от първо число на съответния месец в съответствие с постигнатата договореност между "Газпром Експорт" и "Булгаргаз".

В изпълнение на постигнатото споразумение общественият доставчик на природен газ ще трябва да възстановява суми по договори за доставка, сключени с крайни снабдители и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

KEBP трябва да приеме решения за изчисляване на сумите, които трябва да бъдат възстановени на клиентите.

Лайвнюз