Гешев потресен от разпределението на делата

Има достатъчно дани да се образува досъдебно производство за манипулиране на системата за случайно разпределение на делата. Производството е на база компютърно престъпление. Това главният прокурор Иван Гешев за одита на системата за случайно разпределение на делата.

За мен това е коронавирус в съдебната система! Този скандал може да се окаже по-голям дори от самия коронавирус! Това може да означава, че стотици дела могат да се подложат на съмнение, допълни Гешев.

Всеки, който има елкетронен подпис, може да влезе в системата и да манипулира данни, да си избира съдия, да създава съдилища.

Не съм специалист, но това означава, че всеки, който има малко компютърна грамотност, може да си прави всичко. Това е потресаващо, заключи Гешев.

Лайвнюз