Рязко са се увеличили сигналите към Агенцията по труда

С почти 50% са се увеличили сигналите в Главната инспекция по труда от началото на извънредното положение. Броят им близо 600, оповести БНТ.

Около 1/3 касаят заплащането на труда. Има и сигнали за прекратени трудови правоотношения. Оплакванията на хората са, че са били притискани да излизат в неплатен отпуск или да напускат по взаимно съгласие. Тези сигнали ще бъдат предадени на прокуратурата.

От Инспекцията по труда напомнят, че началникът няма право да ни пусне в неплатен отпуск без наше съгласие. Съветват и да не подписваме молба за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие със задна дата или заявление за неплатен отпуск, ако не сме съгласни.

Лайвнюз