Започва тестово преброяване на населението

Пробното преброяване на населението и жилищния фонд ще се проведе само чрез електронна преброителна карта. То започна в 0.00 ч. днес (20 април) и ще приключи в 24.00 ч. на 30 април, оповести НСИ.

Всеки български или чужд гражданин, пребиваващ обичайно на територията на страната, може да се регистрира в приложението за попълване на електронната преброителна карта и да преброи жилището, в което живее, и своето домакинство. Регистрацията се извършва с ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност.

Попълването на преброителна карта ще е възможно само от територията на страната чрез компютър или чрез преносими мобилни устройства.

На случаен принцип ще бъдат определени и домакинства, които ще получат покана да попълнят анкетни карти за извадковите изследвания за репродуктивните нагласи и миграционното поведение на населението.

Образци на преброителните карти са достъпни и в момента на сайта на Преброяване 2021.

Целта на пробно електронното преброяване е да тества приложението и да  установи дали въпросите са разбираеми и правилно конструирани.

Официалното национално преброяване на населението и жилищния фонд на територията на цялата страна ще се проведе през януари 2021 година.

Лайвнюз