Отново сме на челно място в ЕС по наказателни процедури

Расте броят на неприключилите наказателни процедури заведени от комисията срещу страната ни. Миналата година те са набъбнали на 74, а през 2015 са били едва 39. Така България заема гордо второто място в ЕС по този показател.

При новите процедури основен дял имат нарушенията, свързани със законодателството за опазване на околната среда (8), както и за малките дружества, "правосъдие и потребители", превози и движение - по шест.

При процедурите за бавно въвеждане на общото законодателство най-често процедурите са в областта на превозите и "правосъдие и потребители" - по четири.

Според сравнителните данни за всички държави от ЕС България е на трето място сред страните с най-много новооткрити процедури за миналата година, като с по-висок брой са само Гърция и Кипър.

Данните показват също, че на равнище ЕС най-често процедури миналата година са били откривани в областите на околната среда, вътрешния пазар и превозите.

Сред общия брой на процедурите в ЕС нашата страна е в средата на класацията и втора по количество проверявани нарушения за късно въвеждане на европейското законодателство.

Лайвнюз