Учебната година ще започне присъствено

Учебната година ще започне с присъствено. Задължително необходим ни е протоколът от медицинско естество, който здравните експерти и специалисти ще подготвят, защото той има задължителен и унифициращ характер за всяко едно учебно заведение. Това каза Диян Стаматов - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

Медицинският елемент на протокола казва детайлите по отношение на превенцията, както и по отношение на излизането в друга, различна форма на обучение, затова той няма как да се интерпретира или да не се изчака.

Той информира, че директорите на различни училища участват в подготовката на протокола от медицинско естество. Оставащото време до началото на учебната година е достатъчно, за да се направи необходимата подготовка.

На отрасловия съвет на 17 август е обсъдено началото на учебната година да се проведе в различен формат, да не се събират много хора на откриването и да се организира тържество само за учениците от първи, пети и осми клас, съобщава Диян Стаматов.

Лайвнюз