Кирил Ананиев депозира в парламента единен стандарт за болниците

В изпълнение на Решение на Народното събрание от 9 юни 2017, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев депозира в парламента единен Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества, преаддоха от ведомството.

Целта е с прилагането на стандарта да се стабилизира финансовото състояние на болниците чрез въвеждане на единни правила за управление на финансовите и човешките ресурси, възлагането на обществени поръчки, текущо наблюдение и отчитане на дейността.

Стандартът ще бъде неразделна част от договора за възлагане на управлението, с който на всеки ръководител на лечебно заведение с над 50% държавна собственост ще бъде вменено задължението да го спазва, като ще се предвидят и съответни санкции при неизпълнението му.

Единният стандарт ще влезе в сила от месец април тази година. През второто тримесечие на 2018 г. лечебните заведения за болнична помощ ще отчитат и реализират дейността си съгласно стандарта.

Предвид правомощията на министъра на здравеопазването, на кметовете и общинските съвети ще се препоръча прилагането на настоящия стандарт и от общинските лечебни заведения.

Лайнвнюз