Корупцията - първа пречка пред бизнеса за обществени поръчки

Основни пречки, възпиращи бизнеса да участва в обществените поръчки, са корупцията, административните спънки, непосилните изисквания и неяснотите в закона. Това са част от изводите от анкетно проучване на Българска търговско-промишлена палата (БТПП), разпространено от пресцентъра на работодателската организация, предаде Дир.

Анкетата e проведена сред членове на БТПП в периода 12 - 16 март. Тя е мотивирана от среща с представители на Световната банка, проучващи проблемите на обществените търгове в България.

Над 40 на сто от българските компании смятат, че има предварително набелязан за печеливш кандидат при избора за изпълнител на обществени поръчки.

Малко над 20 на сто от анкетираните са участвали в обществени поръчки и са ги печелили, а 20 на сто никога не са участвали. Причината за незаинтересоваността от тяхна страна се дължи ред причини:

- попълване на много и сложна документация

- непосилни за малките и средни предприятия /МСП/ гаранции

- липса на информация за поръчките

- невъзможност за МСП да извършат целия обем на поръчката.

Поради тези причини бизнесът излиза с няколко предложения. Над 62 на сто от анкетираните предлагат обществените поръчки да се обявяват и провеждат само по електронен път, при ясни критерии; 44 на сто смятат, че не трябва да се включват субективни критерии - като отлагане на плащанията, специфични конкретни изисквания, отнасящи се до определен модел или услуга; 38 на сто предлагат да се предвижда определен процент от обществените поръчки да бъде изпълняван от МСП; 30 на сто предлагат да отпадне възможността за директно възлагане на поръчки или чрез преговори с конкретно избрани фирми.

Проучването на БТПП показва, че след влезлия от април 2016 г. нов ЗОП едва 13 на сто от анкетираните компании забелязват подобряване в прозрачността на процедурите за обществени поръчки, 56 на сто не забелязват никаква промяна, а 31 на сто не могат да вземат отношение по въпроса, защото нямат преки наблюдения.    

Лайвнюз