Под натиск: Правят финансов анализ на средствата за хора с увреждания

Министерството на труда и социалната политика ще направи подробен финансов анализ на всичко, което се насочва като подкрепа под формата на пари и социални услуги за хората с увреждания. Идеята е на базата на анализа да се направи преценка дали този ресурс може да се реорганизира и насочи по начина, по който протестиращите днес родители на деца с увреждания предлагат, каза пред журналисти социалният министър Бисер Петков, предаде БТА.

Той посочи, че е запознат с исканията на родителите на деца с увреждания, а в понеделник е имал среща с техни представители. По думите на министъра исканията са за радикална промяна в политиките за хората с увреждания, за гарантиране на т.нар. лична помощ, която да е в размер на не по-малко от две минимални работни заплати, промяна в медицинската експертиза и други.

Бисер Петков  каза, че по отношение на основното искане за  бюджет за лична помощ, трябва да се направи разчет и да се прецени доколко този обществен ресурс, който всички ние създаваме, се разпределя справедливо. Социалният министър коментира, че исканията  на различни групи на хора с увреждания понякога си противоречат. Той припомни, че миналата седмица протестираха и други хора с увреждания.

Министърът допълни, че освен често коментираните милиард и 600-700 милиона лева  годишно, които се плащат за инвалидни пенсии, от държавния бюджет чрез бюджета на МТСП се плащат и над 150 милиона лева за т.нар. интеграционни добавки, които като единични суми за хората не са големи, но иначе са немалък размер за бюджета.

Според Бисер Петков вече немалко единични стъпки за удовлетворяване на исканията на хората с увреждания са направени, но те не се отчитат. Беше въведена нова месечна помощ за семейства, отглеждащи деца с увреждания, която е 930 лева за тези, които отглеждат деца с най-висока степен на увреждания, припомни министърът. Той допълни, че днес МС прие постановление за промяна на правилника за прилагане на ЗИХУ, като с промените правителството отговаря на част от исканията за по-качествени медицински изделия.

По думите на министъра обсъжда се дали да се дава и помощ след навършване на пълнолетие, но ако сега помощ получават 30 000 деца, броят на пълнолетните ще е доста по-голям. Според Бисер Петков, ако се даде такава помощ без да се реформира системата, е възможно средствата да са неефективно използвани пари.

Лайвнюз