Ново двайсет: България на 49-то място по свобода на словото

България е на 49-о място от 167 държави по свобода на словото в проучването на „Икономист“ за индекса на демокрация през 2017 г.. Класацията е част от годишния доклад на „Разузнавателния отдел на Икономист“ (EIU), за нивото на демокрация в света и реално ни поставя с цели 62 места по-напред от предизвикалите скандали дори в парламента рейтинги на „Репортери без граници“, пише Монитор.

EIU е част от „Икономист груп“. Световноизвестната британска компания освен едноименното списание поддържа и въпросното специално аналитично звено, провеждащо разнообразни проучвания и анализи, които се използват не само от правителствени и международни организации, а и служат за ориентир на големи бизнес инвеститори.

В ежегодния доклад на EIU за „индекса на демокрацията“ през 2017 г. специално внимание е обърнато на заплахите пред свободата на словото.

Иначе въпросният индекс, който се изготвя от 12 години насам, е обект на сериозно изследване и обективен анализ по 60 обективни показателя. В него България е на 47-мо място, което е устойчиво в сравнение с предходни години и е една от водещите позиции за региона Източна Европа.

Отделна глава е посветена на „свободата на словото“, тъй като според изследователите през последната година в световен план има сериозни заплахи срещу нея, а това е един от основните показатели, по които се изчислява и индексът на демокрацията. Направено е паралелно проучване, което показва, че има сериозни разминавания в класацията за индекса на демокрацията и подредбата по свобода на словото.

В нашия случай разликата е едва 2 места, като България попада в графата „отчасти свободна“ заедно с още над 30 държави. Направени са задълбочени анализи върху речта на омразата, разпространението на фалшиви новини и най-вече намесата на властите по отношение на работата на медиите. В регион Европа специално внимание е обърнато на Турция, Унгария, Сърбия и Малта.

Лайвнюз