150 жалби и сигнали до КЕВР от клиенти през отоплителния сезон

147 са внесените жалби и сигнали в КЕВР от клиенти на топлинна енергия през изминалия отоплителен сезон 2017-2018 г., показват резултатите от извършения обобщен анализ на регулатора, предаде БГНЕС.

Изминалият отоплителен сезон е оценен като по-малко проблемен в сравнение с предходния, с изключение на аварията в „Топлофикация Перник“ АД, причинена от възникнал пожар на площадката на ТЕЦ “Република“, което доведе до сериозно нарушаване на топлоподаването през най-студените дни, съобщават от КЕВР.

КЕВР има ясно определени регулаторни и контролни функции, които прилага в съответствие с нормативната уредба и вътрешните си правила. За всеки сигнал или жалба, които са от компетентността на Комисията, експертите на регулатора проучват фактите и обстоятелствата и предприемат съответните мерки. Извършени са проверки по документи, издадени са задължителни указания, а на едно дружество е проведена извънредна проверка. По част от образуваните преписки Комисията се е произнесла с решения, а други са в процес на проучване на обстоятелствата.

Най-голям е броят на жалбите срещу топлофикационните дружества през февруари и март 2018 г. - съответно 30 и 35. Най-малко жалби са постъпили в началото на отоплителния сезон - за последното тримесечие на 2017 г. те са общо 48.

Лайвнюз